Privacy verklaring

Privacy Policy

So-MC B.V., gevestigd aan Deestraat 23, 4693 CE Poortvliet, KvK nr.: 78429218, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
So-MC
+31651555101
info@So-MC.nl
www.So-MC.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
So-MC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
> Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
So-MC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Levering goederen en diensten
  • Offerte/Facturatie traject (klanten, potentiële klanten en leveranciers van So-MC)
  • Voor de Belastingdienst
  • Administratie/boekhouding
  • Website (algemene gegevens worden verzameld dus hoeveel bezoekers komen er op de website; wij kunnen niet inzien wie welke pagina bijvoorbeeld bezoekt)
  • Social Media; via de zakelijke Social Media kanalen van So-MC kunnen wij inzien wie onze pagina’s volgen (daar hebben de volgers zelf actief toestemming voor gegeven); wij slaan deze data echter niet op in onze systemen. Zo gebruikt So-MC o.a. Facebook Insights en Instagram Insights.
  • Het verzenden van informatie/acties/actualiteiten via nieuwsbrieven om klanten/leveranciers/relaties op de hoogte te houden (u kunt u hier voor afmelden; dit kan in de nieuwsbrief zelf of u kunt een mail sturen naar info@So-MC.nl dan melden wij u af)
  • Marketing (o.a. retargeting)
  • Het verzenden van relatiegeschenken (per post).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website, Social Media en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij (of de zakelijke Social Media accounts) zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@So-MC.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
So-MC gebruikt technische, marketing en functionele cookies. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook gebruiken wij cookies voor marketingdoeleinden zoals retargetting.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door So-MC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@So-MC.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
So-MC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Privacy@So-MC.nl

Bent u (potentiële) klant of leverancier van So-MC? Dan bewaren wij de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch (en of via digitale communicatie)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (wij verzamelen gegevens over onze websitegebruikers maar kunnen niet inzien of dit bijv. een klant/leverancier van So-MC is, mits u het contactformulier heeft ingevuld).
– Bankrekeningnummer (leveranciers/klanten)

Dit doen wij voor de volgende redenen: 
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of relatiegeschenken
– U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– So-MC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
So-MC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u er zeker van zijn dat wij uw gegevens (mits wettelijk niet noodzakelijk) verwijderen? Neem contact op.

So-MC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. So-MC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Protected by CleanTalk Anti-Spam