Deelnemersvoorwaarden

Voorwaarden tot deelname aan een cursus, workshop, programma of andere dienst van So-MC.nl

Het betreft deelname aan een cursus van So-MC. So-MC, the Social Media Company, is gevestigd aan Postweg 11, 4456 AB Lewedorp, www.So-MC.nl, kvk 78429218. 

Deze voorwaarden gaan over de diensten van So-MC die gepresenteerd staan op o.a. So-MC.nl, SocialMediaManagerCursus.nl en eventueel overige kanalen. Het betreft o.a. de volgende diensten:

 • Workshops
 • E-Cursus waarbij actieve deelname gewenst is 
 • Groepscursus
 • Programma’s
 • Eén op één sessies 
 • Overige (toekomstige) diensten

Hierna te noemen ‘diensten’. 

De deelnemer gaat akkoord met de volgende voorwaarden: 

 1. Betalingsvoorwaarden: De deelnemer dient het volledige cursusgeld te betalen voordat de dienst begint. Dit kan betekenen dat er een aanbetaling vereist is bij het inschrijven, met de rest van het bedrag dat voorafgaand aan de start van de cursus moet worden betaald. 
 2. Annuleringsvoorwaarden: Indien de deelnemer om welke reden dan ook deelname aan de dienst wil annuleren, moet hij/zij dit schriftelijk doen en kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de tijd tussen de annulering en de start van de cursus/dienst. Kosteloos annuleren mag tot 12 weken voor start deelname, daarna worden er kosten in rekening gebracht. 
 3. Aanwezigheidsvoorwaarden: De deelnemer dient aanwezig te zijn bij alle lessen/sessies en op tijd te komen (in het geval van een groepscursus, één-één coaching,-/overige diensten). Als de deelnemer niet kan deelnemen aan een sessie, moet hij/zij de organisator op de hoogte stellen en kan het gemiste werk mogelijk worden ingehaald. – Bij de coachingsprogramma waarbij er één-één gewerkt wordt, mag er 1x kosteloos een afspraak verzet worden; dit dient minimaal 48 uur van te voren schriftelijk aangekondigd te worden. Komt een deelnemer niet opdagen bij een groepscursus, één-één sessie (dienst) en wordt deze niet binnen 48 uur afgemeld (schriftelijk), kan deze niet meer worden ingehaald. 
 4. Gedragsvoorwaarden: De deelnemer wordt geacht zich op een professionele en respectvolle manier te gedragen ten opzichte van de andere deelnemers, docenten en de organisator. Discriminatie, pesten, intimidatie of ander ongepast gedrag zal niet worden getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van de dienst.
 5. Intellectuele eigendomsvoorwaarden: Alle materialen en inhoud die tijdens de dienst worden verstrekt, zijn intellectueel eigendom van de organisator of de docent. De deelnemer mag deze materialen niet reproduceren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het intellectuele eigendom.
 6. Certificeringsvoorwaarden: De deelnemer kan in aanmerking komen voor een certificaat na succesvolle afronding van de cursus/dienst. Om in aanmerking te komen, moet de deelnemer alle lessen bijwonen, de vereiste opdrachten indienen en voldoen aan de minimale prestatie-eisen die zijn gesteld door de organisator.

Download hier de deelnemersvoorwaarden in PDF: Deelnemersvoorwaarden So-MC B.V.

 

Protected by CleanTalk Anti-Spam